OPDRACHT
# MakershuisDenBosch #Mooiland #buitenruimte #Cuijk #participatietraject #viering #eindrenovatie

Bij het opleveringsfeest was ik aanwezig als een levensgrote 2-D fleur, ik kon er helaas niet bij zijn. Er werden wel alvast vragenlijsten uitgedeeld aan de bewoners. De antwoorden van de bewoners inspireerden mij de mensen te vragen naar de belangrijkste gebeurtenissen en ervaringen in hun leven. Hiervoor ging ik langs de huizen. Van te voren moest ik me over mijn verlegenheid en schroom heenzetten. Het resulteerde in een dag met heel bijzondere gesprekken, waarbij mensen me heel open heel persoonlijke dingen vertelden. Ik werd getrakteerd op lunch, avondeten en vele drankjes.
Het makershuis organiseerde een kunstlezing en ik organiseerde een workshop.

De veelheid en diversiteit van de verhalen en dingen die ik gewaar werd tijdens het proces, inspireerden me tot een veelheid van kleine beelden in de majestueuze bomen rondom de flats. Kleine vogelhuizen getransformeerd tot beelden die allemaal een eigen verhaal vertelden. Vogelhuisjes met oren, ogen, hersenen, hart, handen, benen, bulten, gaten, groen gras en vleugels, als schip en kasteel.

Zielhuizen vertellen verhalen over zorg voor een naaste, het letten op en luisteren naar elkaar. Maar ook over vervreemding, isolement, ziekte en dood, verlies, eenzaamheid en een oorlogsverleden. Het gouden schip was een knipoog naar winnaars van de postcodeloterij.

In mijn beeldtaal spelen metaforen en symboliek een belangrijke rol. Bomen symboliseren de kringloop van het leven. Het huis is de representatie van het IK. En de vogel is zinnebeeld voor de ziel van de mens.

 

Bewoners kregen een verrekijker om de beelden goed mee te kunnen zien. Tijdens de oplevering was er een mooie onthulling en daarna een rondleiding met uitleg. Enkele bewoners kregen een brief met uitleg over de verhalen en metaforen.