Mensbeelden

Wat maak jij mee als mens tussen andere mensen?
En hoe ga jij om met wat er in de wereld gebeurd?
Met mijn beelden geef ik vorm aan emoties
Aan gevoelens zoals kwetsbaarheid, kracht, macht, onmacht, eenzaamheid en verbondenheid

What do you experience as a person among other people?
And how do you deal with everything that is going on in the world?
With my sculptures, I give form to emotions.
To feelings as vulnerability, strength, power, powerlessness, loneliness, and connectedness.

About Fleur

Fleur van den Berg is een Nederlandse kunstenaar, wonend en werkend in Leiden, Nederland. Ze studeerde in 1998 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, richting monumentaal textiel. Ze vervolgde haar studie aan de afdeling glasvormgeving van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam waar ze in 1998 afstudeerde. Ze maakt zowel autonome sculpturen als werk in opdracht in de openbare ruimte. Haar werk maakt deel uit van particuliere en museale collecties. Ze heeft een groot atelier in Kunstcentrum Haagweg 4, waar je op afspraak langs kunt komen.

Fleur van den Berg is a Dutch contemporary artist living and working in Leyden, The Netherlands. She graduated in 1998 at textiles monumental at the Royal Academy of Arts in The Hague. She continued her studies at the glass department of the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam were she graduated in 1998. She makes autonomous sculptures as well as commissioned work in public space. Her work is part of private and museal collections. She has a big studio in Art Centre Haagweg 4, that you can visit on appointment.