beeld in de profburgwijk

(Fleur: 9 april 2021) Ter viering van het 25-jarig jubileum van de wijkvereniging van de profburgwijk in Leiden, heeft de wijkvereniging mij de opdracht gegeven een beeld te ontwerpen geïnspireerd op de wijk. 

Trotse wijkbewoners
Bewoners van de Profburgwijk vinden de eigen wijk geweldig. Ze zijn trots er te wonen. Men is ook trots op de rijke historie van de wijk, op het mooie magazine en op de boeken die er zijn gemaakt. Het is een prestigieuze wijk om in te wonen, vroeger al en nu nog steeds. De Rijndijkbuurt is net een wat ander deel van de wijk. Daar wonen veel mensen hun leven lang in de wijk, generatie op generatie. Familie is belangrijk, er wordt wat meer met elkaar geleefd. Dat laatste trekt ook een nieuw soort publiek aan met een internationale achtergrond. In ieder geval in de Rijndijkstraat. Uit de magazines kwam naar voren: de interesse in de ander, de herinneringen aan vroeger en een flink accent op de tuin, het groen en duurzaamheid. De professoren van de straatnaamborden en ook de professoren die in de wijk woonden, hebben veel betekend voor de verschillende soorten wetenschap. De strijd in de wijk met betrekking tot de herinrichting bij het park, werkte als een soort splijtzwam. Des te meer reden om in een beeld te zoeken naar verbinding.

Molecular
De bolvormen zijn geïnspireerd op de schematische weergaven van atomen en moleculen: op kleine deeltjes die met elkaar zijn verbonden. Deeltjes die onderdeel zijn van het leven. Het ene moment in een plant, dan weer in een mens of dier. Het symboliseert de mens als onderdeel van het kringloopsysteem en ook de mens als onderdeel van een familielijn.

Mogelijk gemaakt door
Voor het jubileumkunstwerk heeft de wijkvereniging jarenlang gespaard. Samen met een bijdrage van het Lucas van Leydenfonds is realisatie van het beeld mogelijk.

Maakproces
Op instagram, fleurvandenberg_artist, en Facebook laat ik het maakproces zien.